Centrul de cercetare în marketingul strategic şi operaţional al bunurilor, serviciilor şi teritoriilor

Despre

Centrul de Marketing este o unitate de cercetare de tip cu specializare în domeniul MARKETING şi disponibilitate de a intra în structuri de cercetare de tip complex ale UBB, pentru a se angaja în cercetări multi-, inter- şi trans-disciplinare.

Misiune

Existăm pentru a contribui la construcţia unor capabilităţi organizaţionale şi a unor sisteme de marketing funcţionale, eficiente şi auto-sustenabile.

Valori

Excelenţa centrul îşi propune să se diferenţieze în raport cu alte structuri similare, din mediul academic sau privat, prin dimensiunea de excelenţa a serviciilor oferite, ale caror rezultate trebuie să se transforme în standarde de bună practică pentru întreaga comunitate a experţilor în domeniu. Utilitatea întreaga activitate a Centrului de Marketing trebuie să aibă o utilitate evidentă pentru beneficiari finali din mediul public sau privat. Aceasta valoare va ghida selecţia proiectelor de cercetare şi a contractelor comerciale şi va determina structurarea intervenţiilor Centrului, în aşa fel încât să se poată asigura un grad cât mai înalt de aplicabilitate practică şi transfer de know-how către beneficiari.

PUBLIC ŢINTĂ